• تسمه مس 100 به 20 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چهارپهلو مس 40 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر چهاپهلو مس 40 میل 14/500 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چهارپهلو مس 35 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر چهاپهلو مس 35 میل 11 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چهارپهلو مس 25 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر چهاپهلو مس 25 میل 5/700 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • میلگرد مس 30 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر گرد مس 30 میل 6/400 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • میلگرد مس 25 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر گرد مس 25 میل 4/400 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • میلگرد مس 20 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر گرد مس 20 میل 2/800 کیلو

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میلگرد مس 14 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر گرد مس 14 میل 1/400 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • میلگرد مس 8 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر گرد مس 8 میل 0/5 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چهارپهلو مس 20 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید برش در ابعاد دلخواه شما وزن حدودی هر یک متر چهاپهلو مس 20 میل 3/600 کیلو

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • تسمه مس 50 به 20 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • تسمه مس 100 به 10 میل برای جلوگیری از بروز اشتباه ، سفارش خود را  جهت موجودی و استعلام قیمت ، ازطریق واتس اپ ارسال فرمائید

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف